Arş.Gör.
Nahide İrem AZİZOĞLU
Birim
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü