2637 Arş.Gör. Nahide İrem AZİZOĞLU
Arş.Gör.
Nahide İrem AZİZOĞLU
Birim
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü